Det här ska Sanningskommissionen kartlägga

 2023-02-20

Sanningskommissionen för det samiska folket ska granska och analysera statens politik gentemot samerna inom fyra huvudområden.

 

Dessa är:
1. Lagstiftning och gränsdragningar rörande mark och vatten med mera (området innefattar även exploatering av naturresurser).
2. Tvångsförflyttningar av samer.
3. Renskötselrätten (särskilt konsekvenserna av 1928 års renbeteslag).
4. ”Lapp-ska-vara-lapp”-politiken, rasbiologin och skingring av det samiska kulturarvet (området innefattar även språk- och skolpolitik).

Huvudområdena innefattar fler delområden. Andra områden kan komma att bli föremål för granskning, till exempel som en följd av de berättelser som kommissionen kommer att få del av genom intervjuer och skriftliga berättelser.
 — Det är viktigt att få in så många intervjuer och skriftliga berättelser som möjligt för att kunna beskriva konsekvenserna av statens politik gentemot det samiska folket, säger ordförande Kerstin Calissendorff.

Läs mer om bland annat kommissionens förhållningssätt till kartläggningsuppgiften och till hur arbetet bör utföras i [LÄNK Promemorian Kommissionens kartläggnings- och granskningsuppdrag].

Den 7 mars kl.18-21 är Sanningskommissionen för det samiska folket på plats på Sensus, Medborgarplatsen, Stockholm, Stora konferenssalen. Mötet är ett av flera som ska hållas i Sápmi och i storstäderna under 2023-2024. Kom och träffa kommissionen, ställ frågor och dela med dig av dina tankar och funderingar! Du kan också anmäla intresse för att lämna Din berättelse där.  
Den 9 mars kl.19-21.00 finns kommissionen på plats i Strömholms sal på Norrlands nation i Uppsala. Vi bjuder på kaffe! 
Välkomna! Buerie båeteme/Bures boahtin/Buorisboahtem/Buristbåhtem/Buerestbåhtieme!

Kommissionen besöker Vindeln/Vyöddale och Örnsköldsvik/Orrestaare den 27 och 28 mars. Mer information om det kommer på vår webbplats. Du kan läsa mer om våra samtalsmöten här!
Samtalsmöten Sápmi 

Nu har planeringen av intervjuerna kommit igång. Har du frågor eller vill lämna just Din berättelse. Kontakta Marja Skum 076 1273764! Fler personer kommer att genomföra intervjuer, rekrytering pågår. Du får vara anonym och kan även lämna in din berättelse skriftligt. 
 
Sanningskommissionen ska granska den politik som förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser. Därför ska kommissionen också samla in vittnesmål och berättelser. Vi behöver just Din berättelse, den är värdefull och viktig! Du kan föranmäla intresse för intervju i samband med samtalsmötena. Läs mer på webbplatsen: www.sanningskommissionensamer.se 
 
Har du frågor?
Mejla ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller ring Malin Andersson Junkka, kommunikatör,  0761367067.