Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är Sveriges äldsta samiska riksorganisation

Initiativet till att bilda en gemensam nationell organisation togs på den  Stora samiska ungdomskonferensen i Sorsele den 17-19 mars år 1944.

3 februari året 1945 bildades Riksorganisationen Same Ätnam  i Jokkmokk 

 

Riksorganisationen Same Ätnams ideologi och målsättningar
Riksorganisationen Same Ätnam arbetar för alla samer. 
Organisationens uppgift är och har varit att tillvarata och främja samiska intressen som kulturen, socialt och  rättsliga frågor. Men även miljöfrågor.


Riksorganisationen Same Ätnams högsta beslutande organ är Landsmötet som hålls årligen varje vår/försommar.


På Landsmötet utses styrelse, valberedning och representanter till de styrelser som vi har platser i.

Riksorganisationens Same Ätnams Styrelse

Mikkel Jakopsson, bor i Likksjuo

Jobbar på skogs och samemuseet 

Jag är Ordförande sen snart två år tillbaka

Jag brinner för historia, kultur, museifrågor och politik. 

Men jag är självklart intresserad av allt. 

 

Jag heter Eleonora Marsfjell och bor i Halland.

Jag har varit med i Same Ätnam i 2 år, i dagsläget sitter jag som vice ordförande. 

Jag ansvarar för rättighets frågor för urfolk, historia, förenings frågor och traditionell kunskap.

Jag brinner för Duodji och för att lyfta fram urfolksfrågor och ett bra samarbete. 

Jag heter Joakim Pååve

jag har varit i Same Ätnam i 8 år

jag är kassör i Same Ätnam och det har jag varit i 6 år. 

jag är egenföretagare.

Mina ansvarsområden i Same Ätnam är Språk och Sanningskommisionen.

 

Jag heter Margareta Påve och är från Kiruna. 

Jag är sekreterare i Same Ätnam.

Jag har varit med i Same Ätnam sen 2018.

Jag ansvarar för Region Norrbotten, Västerbotten och Sameföreningarna. 

 

Mov nomme lea Veronica Kristofersdotter Ekeke, jih manna Sjädtavaellie tjïeltesne årroeminnie.

Jag heter Veronica Kristofersdotter Ekeke och jag bor i Sundsvalls kommun. 

Jag är utbildad språklärare.

De samiska språken är en hjärtefråga för mig, samt att stärka, lyfta och främja den samiska kulturen, näringarna och Sápmi. 

Jag har varit med i styrelsen i Riksorganisationen Same Ätnam sedan 2019 och mina ansvarsområden inom RSÄ är 

skola, utbildning och det samiska språket.

Min vision är ett enat Sápmi, där vi tillsammans lyfter varandras styrkor och stöttar där det är svårt. 

 

Jag heter Maddja-Marija Sáttoj och är från Jämtland. 

Arbetar inom traditionell kunskap genom Same Ätnam, stiftelsen Gaaltije och Sápmi i Östergötland.

Jag har varit med i Same Ätnams styrelse i 2 år. 

Samisk talare gällande traditionell kunskap och urföda. 

Brinner för slöjd och rättighetetsfrågor.