Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är Sveriges äldsta samiska riksorganisation

Initiativet till att bilda en gemensam nationell organisation togs på den  Stora samiska ungdomskonferensen i Sorsele den 17-19 mars år 1944.

3 februari året 1945 bildades Riksorganisationen Same Ätnam  i Jokkmokk 

 

Riksorganisationen Same Ätnams ideologi och målsättningar
Riksorganisationen Same Ätnam arbetar för alla samer. 
Organisationens uppgift är och har varit att tillvarata och främja samiska intressen som kulturen, socialt och  rättsliga frågor. Men även miljöfrågor.


Riksorganisationen Same Ätnams högsta beslutande organ är Landsmötet som hålls årligen varje vår/försommar.


På Landsmötet utses styrelse, valberedning och representanter till de styrelser som vi har platser i.