Riksorganisationen Same Ätnam är Sveriges idag äldsta riksorganisation som arbetar för det samiska civilsamhället och samiska folkets rättigheter.

Same Ätnam är en organisation som välkomnar alla samer oavsett bakgrund eller bostadsort!

Våra medlemmar är idag så väl Sameföreningar runt om i landet som enskilda samer. Med fler medlemmar blir vi en starkare röst!

 

 

 

Medlemsavgifter för år 2023

Enskilt medlemskap 125 kr
Familjemedlemskap 175 kr
Föreningsmedlemskap 500 kr

Swisha in medlemsavgiften till 1233618816
Bankgiro nr. 5475-4262

Glöm inte att uppge namn på inbetalningen!
e-posta sedan dina kontaktuppgifter till kansli@sameatnam.se