Styrelse 

Ordförande 
Mikael Jakobsson

070-514 61 40
ordforande@sameatnam.se

 

Vice ordförande
Eleonora Marsfjell

0763478908

eleonora@sameatnam.se

 

Kassör
Joakim Påve

070-229 71 57
joakim.pave@sameatnam.se

Sekreterare
Margareta Påve

070-272 13 98
margareta.pave@sameatnam.se

Ledamöter

Veronika Ekeke
veronica@sameatnam.se

076-8960896

 

Maddja-Marija Sáttoj

 

 

 

Agneta Rimpi
agneta@sameatnam.se 

073-3200677

 

Suppliang

Inger Axiö

070-6370847

 

 

 

Valberedningen
Inger Jansson sammankallande
Anna Maria Nårsa
Kristina Larsgren
valberedning@sameatnam.se

Lekmannarevisor
Peter Bladh 
Peter.bladh@sameatnam.se 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Faktura adress
Agnetas redovisningsbyrå
Drottninggatan 3 B
938 31 Arjeplog

Alla fakturor måste vara märkta med referens och vad fakturan avser!

Organisationsnummer : 897900–2279

 

Postadress
Riksorganisationen Same Ätnam
c/o M Påve
Bäver ägen 5
981 37 Kiruna

kansli@sameatnam.se