Styrelse 

Ordförande 
Mikkel Jakobsson

070-514 61 40
ordforande@sameatnam.se

 

Vice ordförande
Eleonora Marsfjell
076- 347 89 08
eleonora@sameatnam.se

 

Kassör
Joakim Påve

070-229 71 57
joakim.pave@sameatnam.se


Sekreterare
Margareta Påve

070-272 13 98
margareta.pave@sameatnam.se


Ledamöter
Veronica Kristofersdotter Ekeke


Maddja-Marija Sáttoj

 

Agneta Rimpi
agneta@sameatnam.se 

073-320 06 77

 

Suppleant

Inger Axiö

070-637 08 47

  

Valberedningen
Inger Jansson sammankallande
Anna Maria Nårsa
Kristina Larsgren
valberedning@sameatnam.se

Lekmannarevisor
Peter Bladh 
Peter.bladh@sameatnam.se 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Faktura adress
Agnetas redovisningsbyrå
Drottninggatan 3 B
938 31 Arjeplog

Alla fakturor måste vara märkta med referens och vad fakturan avser!

Organisationsnummer : 897900–2279

 

Postadress
Riksorganisationen Same Ätnam
c/o M Påve
Bäver ägen 5
981 37 Kiruna

kansli@sameatnam.se